Buta Havayolları Yolcu ve Kargo Taşıma Kuralları

1. Genel hükümler
1.1.1 Yolcu, bagaj ve kargo taşıma kuralları, hava yoluyla yolcu, bagaj ve kargo taşımacılığına ilişkin “Buta Airways” (bundan sonra – Havayolu olarak anılacaktır) faaliyetlerini düzenleyen ana düzenleyici belgedir ve Havayoluna ve müşterilere sağlar ilişki.

1.1.1 Yolcu, bagaj ve kargo taşımacılığına ilişkin Havayolu Kuralları, hava taşımacılığına ilişkin uluslararası yasal belgeler, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Kanun “Havacılık Üzerine”

1.1.2 Azerbaycan Cumhuriyeti, № 944 – 24 Haziran 2005 tarihli IIQ ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin normatif yasal belgeleri.

1.1.3 Bu Kuralların amacı, uygun düzeyde güvenlik ve hizmet kalitesi sağlayan “Buta Airways” uçakları ile yolcu, bagaj ve kargo taşıma koşullarını ve ayrıca yolcuların sorumluluk ilke ve normlarını belirlemektir. Taşımayla ilgili hizmetler de dahil olmak üzere, yolcuların, bagajların ve kargoların hava yoluyla taşınması sırasında kişiler.

1.1.4 Bu Kurallar, “Buta Airways” personeli, Hizmet Acenteleri, Taşıma Satış Acenteleri ve Havayolunun Yolcuları için geçerlidir.

1.1.5 Bu Kurallar, özel taşıma koşullarında aksi belirtilmedikçe, “Buta Airways” tarafından gerçekleştirilen ve bu taşımayla ilgili hizmetler de dahil olmak üzere her türlü yolcu, bagaj ve kargo taşıması için geçerlidir.

1.1.2 Hizmet Acenteleri, Taşıma Satış Acenteleri, Havayolu çalışanları veya temsilcilerinin bu Kurallara kesinlikle uymaları gerekmektedir ve bu Kuralların hükümlerini bozma veya değiştirme hakları yoktur.

2. Terimler, Tanımlar ve Kısaltmalar
2.1 Bu kurallarda kullanılan terimler şu anlama gelir:

İLAVE TAŞIMA (EK UÇUŞ) – Düzenli uçuşların yapıldığı aynı güzergahta tarifeye ek olarak yapılan uçuş.

HAVA TAŞIMACILIĞI SÖZLEŞMESİ – Taşıyıcı ile gerçek veya tüzel kişi arasında yolcu, bagaj veya yükün sabit ücret karşılığında varış noktasına (noktalara) teslimine ilişkin sözleşme. Yolcuların hava yoluyla taşınmasına ilişkin Anlaşma biletle, kargonun hava yoluyla taşınmasına ilişkin Anlaşma – navlun faturası ile ve Bagajın hava yoluyla taşınmasına ilişkin Anlaşma – bagaj kontrolü ile teyit edilecektir;

HAVAYOLU – “Buta Airways”, “Azerbaycan Airlines” CJSC’nin düşük maliyetli birimi

HAVAYOLU KOŞULLARI – Yolcu ve/veya bagaj ve kargo taşımacılığında uygulanan Havayolu tarafından belirlenen kurallar.

HAVA YOLU FİYATI – Yük taşıma sözleşmesinin akdedildiğini, şartlarını ve taşıma için kargonun kabul edildiğini onaylayan bir belge;

İTİRAZ – Yazılı veya sözlü olarak gerçek veya tüzel kişilerin bireysel veya grup geri bildirimleri, önerileri (notları) ve şikayetleri

UYGULANABİLİR YASALAR – Yolcuların ve bagajların ülkeden ülkeye ve topraklar üzerinden hava yoluyla taşınmasını düzenleyen herhangi bir Devletin yasaları, yönetmelikleri ve emirleri ve diğer düzenleyici yasal düzenlemelerinin yanı sıra etkin uluslararası mevzuat gerçekleştirilmektedir.

HAVACILIK GÜVENLİĞİ – Havacılığın yasa dışı müdahale eylemlerine karşı korunması için insan ve malzeme kaynakları dahil bir dizi önlem.

BAGAJ – Yolculara bagaj fişi ve bagaj etiketi düzenlenen Taşıyıcı nezaretindeki bagaj.

BAGAJ GECİKMESİ – Bagajın makul bir süreyi aşan gecikmeyle yolcunun varış yerine ulaşması.

BAGAJ TANIMLAMA ETİKETİ (BAGAJ ETİKETİ) – Havayolunun nezaretinde bulunan, hava yolu ile taşımaya kabul edilen Yolcu bagajlarının, kontrol edilmiş bagajlarının tanımlanması için Havayolu tarafından düzenlenen belgedir.

BAGAJ KAYBI – Bagajın belirlenen arama süresi içinde varış noktasına gelmemesi ve bunun Taşıyıcı tarafından tanınması.

BAGAJ Makbuzu – Taşıma sözleşmesine uygun olarak kontrol edilen bagajın hava yoluyla taşınması için Havayolu tarafından düzenlenen belge.

BAGAJ AĞIRLIK EKSİKLİĞİ – Yolcu bagajının Yolcunun taşıma belgelerinde belirtilenden daha az ağırlıkta varış noktasına gelmesi.

REZERVASYON (veya rezervasyon) – Belirli bir uçuş ve Yolcu taşıma tarihi için bir uçakta önceden koltuk rezervasyonu veya belirli bir uçuş ve bagaj (kargo) taşıma tarihi için uçaktaki hacim ve tonajın önceden rezervasyonu.

KARGO – Havayolu faturası ile düzenlenen ve bagaj ve posta hariç, hava taşımacılığı için kabul edilen eşya;

ÜCRET – Yolcunun veya bagajının taşınması sırasında sabit ücretin ötesinde Havayolu, Acente veya diğer yetkili makamlar tarafından alınan yerleşik uygulamaya göre belirlenen tutar.

CHARTER TAŞIMACILIK (CHARTER FIGHTS) – Yolcu veya kargonun varış noktasına teslimi için müşteri tarafından imzalanan özel (charter) uçuş sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen uçuş;

KONTROL EDİLMİŞ BAGGAG – Havayolunun emniyeti ve zamanında teslimi için kendi sorumluluğunda taşınmasını kabul ettiği ve Havayolunun her bir bagaj parçası için bir bagaj fişi ve bir bagaj kimlik etiketi düzenlediği yolcu bagajı.

İDDİA – İlgili kişinin, taşıma sözleşmesinin şartlarının işbu Koşullarda öngörülen süre içinde yerine getirilmemesi nedeniyle ortaya çıkan zararların (kayıpların) tazminine ilişkin yazılı talebi.

ŞİKAYET – Havayolu yetkililerinin eylemleri/ihmalleri nedeniyle ihlal edilen gerçek veya tüzel kişilerin meşru menfaatlerinin yeniden başlatılmasını talep eden bir itiraz.

GİZLİ ÜCRET – Havayolunun global rezervasyon sistemlerinde yayınlanmayan özel ücreti.

ONAYLI REZERVASYON – Otomatik rezervasyon sistemine kaydedilen ve Havayolu tarafından onaylanan bir rezervasyon. Bilet üzerinde “ОК'” ile belirtilir.

HASAR – hava yoluyla taşıma sırasında meydana gelebilecek hasar

Yolcunun ölümü veya sağlığının yaralanması;
bagajda veya bir kısmında kayıp, eksiklik veya hasar;
Yolcunun veya bagajının varış noktasına teslimindeki gecikmeler.
BAGAJ / KARGO HASARI – Orijinal amaç için tam olarak kullanılmasının mümkün olmadığı bir sonucu olarak bagaj veya kargoda hasar (değer kaybı);

GÜNLER – tebligat yapılırken tebligatın yapıldığı gün sayılmaz ve etki süresi belirlenirken haftanın yedi günü, tatiller, izin günleri ve çalışma dışı günler dahil olmak üzere takvim günleri, biletin düzenlendiği gün veya uçuşun başladığı gün sayılmaz.

TAŞIMA REDDİ – Havayolunun belirli bir uçuş için bir yolcuyu kabul etmeyi reddetmesi.

DEPORTEES – Ülkeye yasal veya yasadışı yollardan giren ve bir süre sonra devlet organları tarafından o ülkeyi terk etmesi emredilen (refakatli ve refakatsiz) kişiler.

İNDİRİM – Havayolunun kuralları tarafından belirlenen uygulanan ücret indirimi.

İÇ HAVA TAŞIMACILIĞI – Hem kalkış hem de varış noktasının yanı sıra planlanan tüm durakların Azerbaycan topraklarında bulunduğu yolcuların ve bagajlarının taşınması.

ELEKTRONİK BİLET – Elektronik bilet, taşıyıcının bilgisayar veri tabanına girilen ve bir hava taşıma sözleşmesi olarak kabul edilen normal bir biletin elektronik analogudur. E-bilet, kağıda basılı normal uçak biletine benzer tam bilgileri yansıtır ve e-ticaret ile ilgili mevzuata uygun olarak hava taşımacılığının elektronik satışında kullanılır.

ESKORLU DEPORTEE – İlgili makamların yetkili görevlileri eşliğinde zorunlu olarak hava uçuşu yapan kişi.

İSTİSNAİ KOŞULLAR – Barışı koruma birliklerinin taşınması, doğal afetlerin veya kazaların tasfiyesi için taşıma vb.nin gerçekleştirildiği koşullar da dahil olmak üzere, Yolcu ve bagaj taşımasının sivil hava araçlarının olağan operasyonlarına ve operasyon prosedürlerine tabi olmadığı koşullar.

FAZLA BAGAJ – Havayolu tarafından belirlenen ücretsiz bagaj hakkını aşan ve belirlenen tarifelere göre Yolcu tarafından ödenen bagaj ağırlığının bir kısmı ile ücretsiz bagaj hakkının kapsamına girmeyen eşyalar (hacimli bagaj, spor Kör / sağır Yolculara eşlik eden rehber köpekler hariç ekipman, evcil hayvanlar ve evcil (evcil) hayvanlar; beyan edilen değeri Taşıyıcının Varşova Konvansiyonu ve Montreal Konvansiyonu tarafından belirlenen sorumluluk sınırını aşan bagaj).

FAZLA BAGAJ BİLETİ – EBT – Fazla bagajın veya taşınması zorunlu ödemeye tabi olan eşyaların ödenmesini onaylayan bir belge.

FARE – Belirtilen rotada ve belirtilen hizmet sınıfında bir Yolcunun taşınması için Havayolu tarafından veya bagaj, kargo ve postanın birim ağırlığı/hacimi başına alınan belirlenmiş bir miktar

GERİ BİLDİRİM – Gerçek /tüzel kişilerin verilen hizmetlere, belirli departmanların veya Havayolunun bir bütün olarak çalışmalarına ilişkin bireysel veya grup görüşleri.

UÇUŞ KUPONU – Yolcu biletinin bir parçası veya elektronik bilet durumunda, kuponun Yolcu ve bagajın taşınması için geçerli olduğu ilgili noktaları tanımlayan elektronik kupon.

Mücbir Sebep – Havayolunun ve/veya Yolcunun kontrolü dışında, sonuçlarından kaçınılamayan, olağandışı ve öngörülemeyen, üstesinden gelinemeyecek güç durumları (istisna: olumsuz meteorolojik koşullar).

GRUP HAVA TAŞIMACILIĞI – aynı tarihlerde ortak bir seyahat amacı olan bir grup kişinin (ekonomi sınıfı için 10 kişiden az ve business sınıfı için 6 kişiden az olmamak üzere, 2 yaşından küçük çocuklar hariç) taşınması kalkış ve varış saatleri ve grup ücretinde biletleri kimin ödediği.

EL BAGAJI – “KABİN BAGAJI” etiketi ile işaretlenmiş, Havayolunun muvafakati ile uçağın kabinine yerleştirilen ve bir Yolcunun kontrolünde olan yolcu bagajı.

İLGİLENEN TARAF – Yolcu, kanuni temsilcileri ve kanun uyarınca Yolcu’yu temsile yetkili diğer kişiler.

ULUSLARARASI TAŞIMA – Uçuşta kesinti olsun veya olmasın, kalkış noktası ve varış noktası farklı ülke sınırları içinde veya durak varsa aynı ülke sınırları içinde bulunan yolcu ve bagaj taşımaları. başka bir ülkenin topraklarında planlanmıştır.

MONTREAL SÖZLEŞMESİ – Uluslararası Hava Taşımacılığına İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine İlişkin Sözleşme; 28 Mayıs 1999’da Montreal’de yapıldı

HAVA YOLU RESMİ WEB SİTESİ – www.butaairways.az

YOLCU – Mürettebat üyeleri hariç olmak üzere, hava taşımacılığı sözleşmesine göre bir uçakta taşınan veya taşınacak olan kişi;

KALKIŞ NOKTASI – Bilette belirtilen, yolcunun taşınmasının başladığı nokta.

HEDEF NOKTASI – Bilet üzerinde belirtilen, yolcunun taşınmasının sona erdiği nokta.

TRANSFER NOKTASI – Yolcunun hava taşıma sözleşmesi uyarınca 24 saat boyunca bir uçuştan diğerine transfer yaptığı, bilet üzerinde belirtilen ara havalimanı (nokta).

MÜLKİYET Usulsüzlük RAPORU (PIR) – Taşınan bagajda herhangi bir hasar (kayıp, eksiklik ve bozulma) tespit edilmesi üzerine Havayolu tarafından Yolcunun hava limanı terminalinin tahditli alanından çıkışından önce huzurunda düzenlenen belgedir. bir veya daha fazla Havayolunun uçakları tarafından.

MAKUL SÜRE – Yolcunun (bagajın) hava yoluyla taşınması için makul sınırın Havayolunun uçuş programında belirtilen uçuşun başlangıç ​​ve bitişinin 2 ila 24 saat ötesinde olan bir süre.

İADE – Taşıma ücretinin bir kısmının veya tamamının bir Yolcuya veya daha önce ücreti ödenmiş ancak kullanılmamış olan ücreti ödeyen bir kişiye (kuruluşa) tamamen veya kısmen ödenmesi.

DÜZENLİ TAŞIMA (DÜZENLİ UÇUŞ) – Belirlenen programa göre rotaya göre gerçekleştirilen uçuş.

HİZMET ACENTESİ – Havayolu tarafından yolcular ve bagajlar için yer hizmetleri sağlamak üzere yetkilendirilmiş bir kişi.

SERVICE CLASS – Ücrete göre verilen Yolcu hizmetlerinin listesi ve standartları.

TAŞIYICI – Taşıma sözleşmesinin akdedilmesi üzerine, hava konşimentosu üzerinde sağlanan boşluğa adı veya ünvanı sözleşme ortağı olarak girilen kişi veya kuruluş anlamına gelir.

ÖZEL YOLCU KATEGORİLERİ – Taşıma sırasında özel dikkat veya özel koşullar gerektiren yolcular.

ÖZEL ŞARTLAR – Bu Kuralların düzenlemeleri ile diğer ülkenin kuralları arasındaki uyuşmazlıklar nedeniyle ortaya çıkan yolcu ve bagaj taşıma koşulları veya diğer ülkenin kuralları, bu Kurallarda belirtilenden daha düşük taşıma koşulları oluşturuyorsa, veya başka bir ülkenin kendi kurallarına uyulmasını talep etmesi halinde, bu durum hava taşıma sözleşmesinin uygulanmasını tehlikeye sokar.

ÖZEL FARE – Uygulamasında belirli sınırlamaları olan, ekonomi sınıfında (çoğu durumda) taşıma için oluşturulmuş ve otomatik rezervasyon sistemlerinde özel bir ücret olarak yayınlanan ücret.

DEVLET YETKİLERİ – Gümrük, para birimi, sınır, sıhhi, veterinerlik ve karantina düzenlemelerine uymak için Yolcular üzerinde kontrol uygulayan departmanlar, ajanslar ve birimleri.

STOPOVER – Hareket ve varış noktaları dışında herhangi bir noktada Havayolu ile Yolcu arasında önceden kararlaştırılan (24 saatten fazla) taşımanın geçici olarak durdurulması.

ÖNERİ – Belirli departmanların veya Havayolunun bir bütün olarak faaliyetlerine ilişkin tavsiyeleri, tavsiyeleri olan gerçek veya tüzel kişilerin bireysel veya grup başvurusu. Kanun hem Havayolu hem de Yolcu tarafından imzalanır.

LAHEY PROTOKOLÜ – Uluslararası Hava Taşımacılığına İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine İlişkin Sözleşmede Değişiklik Yapılmasına Dair Protokol (1955)

BİLET – Normal bilet (Yolcu Bileti ve Bagaj Kontrolü) – bir kağıt üzerinde hazırlanan ve taşıyıcı tarafından onaylanan, bir anlaşmayı ve yolcunun ve bagajının hava taşımacılığı koşullarını onaylayan belirli bir biçimde taşıma belgesi;

TRANSATLANTİK TAŞIMA (UÇUŞ) – ABD ve Kanada’ya / ABD’den hava taşımacılığı ve ayrıca Batı Avrupa ülkelerinde STOPOVER ile transatlantik bölgeye uçuşlar.

TAŞIMACILIK SATIŞ ACENTESİ – Acentelik sözleşmesine göre Havayolunun uçuşlarında hava taşımacılığı satışında Havayolunun çıkarlarını ve uygun bir yetkinin bulunduğu durumlarda diğer Taşıyıcıların uçuşlarında Havayolunun çıkarlarını temsil etmek üzere görevlendirilen kişi (bundan sonra – Ajan).

KONTROL EDİLMEYEN BAGAJ – Kontrol edilmiş bagaj hariç, Yolcunun uçağın yolcu kabininde taşınan her türlü bagajı (el bagajı dahil).

TALEP EDİLMEYEN BAGAJ – Kayıtlı bagaj, bagaj etiketinde belirtilen varış noktasına ulaştı ancak Yolcu tarafından teslim alınmadı.

UnescoRted DEPORTEE – İlgili makamların yetkili görevlileri tarafından refakatsiz olarak zorunlu olarak hava uçuşu yapan kişi.

VARŞOVA SÖZLEŞMESİ – Aşağıda listelenen belgelerden hangisinin hava taşıması Sözleşmesi için geçerli olduğuna bağlı olarak, şu anlama gelir:

12 Ekim 1929’da Varşova’da imzalanan uluslararası hava taşımacılığına ilişkin belirli kuralların birleştirilmesine ilişkin Sözleşme (bundan sonra – Varşova Sözleşmesi olarak anılacaktır);
28 Eylül 1955’te Lahey’de yapılan değişikliklerle Varşova Sözleşmesi;
Montreal’deki 1 No’lu Ek Protokol ile değiştirilen Varşova Sözleşmesi (1975);
Lahey’de değiştirilen Varşova Sözleşmesi ve Montreal’in 2 No’lu Ek Protokolü (1975);
Lahey’de değiştirilen Varşova Sözleşmesi ve Montreal’in 4 No’lu Ek Protokolü (1975);
18 Eylül 1961’de Guadalajara’da imzalanan, sözleşmeli taşıyıcılar dışındaki kişiler tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Hava Taşımacılığına İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine İlişkin Guadalajara Ek Sözleşmesi (1961).

3. Kanunlara ve devlet yetkililerinin gereksinimlerine uyum
3.1.1 Havayolunun ve Yolcuların, göndericilerin ve alıcıların uluslararası ve yurtiçi hava taşımacılığı sözleşmelerinden doğan tüm hak ve sorumlulukları aşağıdakiler tarafından düzenlenir:

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin çok taraflı ve ikili uluslararası anlaşmaları ve anlaşmaları;
Azerbaycan Cumhuriyeti Medeni Kanunu, 24.06.2005 tarih ve 944-IIQ sayılı “Havacılık Hakkında” Azerbaycan Cumhuriyeti Kanunu ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin diğer ilgili yasama düzenlemeleri;
Bakanlar Kurulu’nun 11.07.2007 tarih ve 94 sayılı Kararı;
Havayolu Tüzüğü;
IATA’nın Önerileri;
Havayolunun taraf olduğu sözleşmeler;
Mevcut Kurallar.
3.1.2 Yolcuların ve bagajların taşınması, herhangi bir ülkenin kamu makamlarının ilgili yasalarına, kararlarına, kurallarına ve düzenlemelerine, bu tür taşımanın gerçekleştirildiği topraklardan veya topraklar üzerinden yapılır.

3.1.3 Havayolunun Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları içindeki hava taşımacılığındaki sorumluluğu, Azerbaycan Cumhuriyetinin yasal düzenlemeleri ve bu Kurallar ile düzenlenir.

3.1.4 Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada noktalarına ve noktalarından yapılan taşımalar, bu kurallardan farklılık gösterse dahi bu eyaletlerin taşıma kurallarına tabidir.

3.1.5 Bu Kurallar, charter sözleşmesi hükümlerine aykırı olmadığı takdirde charter taşımalarında uygulanacaktır.

3.1.6 Avrupa Birliği sınırları içinde yer alan noktalardan ulaşım için, uçuşun iptali, uçuşun gecikmesi, uçağa alınmama veya sınıf düşürme durumları, 261/2004 sayılı AT Yönetmeliği gerekliliklerine göre düzenlenmelidir.

4. Kuralların Değişikliği
4.1.1 Havayolu taşımacılığına ilişkin bu Kurallar, talimatlar ve Havayolunun diğer belgeleri, Yolcunun taşımaya başladıktan sonra herhangi bir değişiklik yapılmaması koşuluyla, Havayolu tarafından yolculara haber verilmeksizin değiştirilebilir.

4.1.2 Havayolunun temsilcileri, çalışanları ve acentelerinin bu Kurallara harfiyen uyması zorunludur ve hükümlerini tahrif etme veya değiştirme hakları yoktur.

4.1.3 Kurallardaki tüm değişiklikler, eklemeler ve düzeltmeler sırası ile yapılacak ve Havayolu Başkanı tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

4.1.4 Kurallarda yapılacak değişiklikler, yalnızca “Buta Airways” tarafından çalışanları, Acenteleri ve Hizmet Acenteleri, Yolcular ve diğer Taşıyıcıları ve devlet yetkilileri tarafından yapılan teklifler dikkate alınarak yapılacaktır.

5. Elektronik Bilet
5.1 Genel hükümler

5.1.1 Elektronik bilet, Taşıyıcının bir bilgisayar veri tabanına yerleştirilen normal biletin elektronik bir analogudur ve bir hava taşıma sözleşmesi olarak kabul edilir. E-bilet, kağıt üzerine basılmış normal bir uçak biletindekine benzer tam bilgileri yansıtır ve e-ticaret ile ilgili yürürlükteki mevzuata uygun olarak hava taşımacılığının elektronik satışında kullanılır.

5.1.2 Yolcular, elektronik biletin düzenlenmiş bir seyahat planı makbuzunu (basılı kopya, kağıt kopyası) doğrudan Havayolunun ve Acentesinin satış noktasında alabilir veya Havayolu veya Yetkili Acente ile kararlaştırılan bir teslimat yöntemini seçebilir; aksi takdirde yolcular, internet üzerinden bilet satın almaları durumunda, Havayolunun resmi web sitesi olan www.butaairways.az adresinden, Havayolu tarafından belirlenen prosedüre uygun olarak elektronik biletin seyahat planını-makbuzunu kendileri alabilir veya Yetkili Acente. Bu kurallardaki “güzergah makbuzu” terimi, rezervasyon ve e-biletin ödemesi hakkında bilgi anlamına gelir.

5.1.3 Yolcunun adı ve soyadı (tam), biletin düzenlendiği yer ve tarih, hareket ve varış noktası, tarifeli duraklar, bilet fiyatı, havayolunun adı ve adresi, taşımanın tabi olduğu beyan Herhangi bir uluslararası yasa veya Azerbaycan Cumhuriyeti yasaları tarafından belirlenen sorumluluk kuralları yolcu biletinde mutlaka belirtilmelidir.

5.1.4 Charter uçuşları ile çıkış yapan yolcular için düzenlenen bilette, kiralama sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen yolcu, bagaj ve kargo taşıma ücreti belirtilmez.

5.1.5 Bilet, ancak Havayolu tarafından belirlenen tarifeye göre taşıma ücretinin ödenmesinden sonra düzenlenecektir. Banka havalesi yoluyla, indirimli veya ücretsiz olarak satın alınan bilet, ancak gerekli tüm formalitelerin yerine getirilmesinden sonra düzenlenir. Yolcu, sadece pasaport ve bilet ibraz edilmesi halinde taşımaya kabul edilebilir.

5.1.6 Yolcunun talebi üzerine Bilette yapılacak değişiklikler Havayolunun muvafakati ile kabul edilir ve Havayolu veya Yetkili Acentesi (Acente) tarafından Biletin satın alındığı yerde ücrete göre yapılır. Havayollarının uygulama kuralları ve bu biletin geçerlilik süresi boyunca.

5.1.7 Tarih, uçuş numarası ve hareket saati, Havayolunun ücret uygulama kurallarına göre ücret ödenerek yeniden bilet düzenlenerek değiştirilebilir.

5.1.8 Havayolu veya hizmet kuruluşu, taşıma için bagajın alındığını onaylayan Biletin bir bölümünü oluşturan bagaj kontrolünde koltuk sayısını ve bagajın brüt ağırlığını belirtecektir. Bir Yolcunun elektronik bir bileti varsa, koltuk sayısı ve/veya bagajın ağırlığı ile ilgili bilgiler, yolcu ve bagajların otomatik kayıt sistemine elektronik biçimde girilecektir.

5.2 Bilet geçerliliği

5.2.1 Bilet, yolcunun ve bagajın hareket noktasından varış noktasına, koltuk rezervasyonu yapılan güzergah, tarih ve uçuş numarası için, bilette belirtilen hizmet sınıfı ve saatte taşınması için geçerlidir. .

5.2.2 Normal ücret üzerinden düzenlenen Bilet, Yolcunun ve bagajının taşınması için ilk hareket tarihinden itibaren bir yıl geçerlidir.

5.2.3 Bir artık yılda bir bilet düzenlenirse, 29 Şubat’ta, takip eden yılın 1 Mart’ına kadar geçerli olacaktır.

5.2.4 Yolculardan birinin yolda ölümü halinde, yolcuya eşlik eden kişilerin biletleri, minimum kalış süresinden feragat edilerek veya geçerlilik süresi uzatılarak ücretsiz olarak değiştirilebilir. Seyahate başlayan bir yolcunun birinci dereceden ailesinin ölümü halinde, yolcunun biletlerinin ve yolcuya refakat eden yakın ailesinin biletlerinin geçerliliği de aynı şekilde değiştirilebilir. Bu tür herhangi bir değişiklik, uygun bir ölüm belgesi alındıktan sonra yapılacaktır ve bu tür bir geçerlilik uzatması, ölüm tarihinden itibaren kırk beş (45) günden daha uzun bir süre için olmayacaktır.
Birinci dereceden aile, eş, çocuklar (evlat edinilen çocuklar dahil), ebeveynler, erkek kardeşler, kız kardeşler, büyükanne ve büyükbabalar, torunlar anlamına gelir.

5.3 Hizmet sınıfı

5.3.1 Yolculara ödenen ücrete göre business veya ekonomi sınıfında hizmet sunulur. Uygun sınıflara göre hizmet sunumunun listesi ve standartları Havayolu tarafından belirlenir. Bir Yolcunun talebi üzerine, Havayolu (Acentesi), uygun sınıftaki hizmetler hakkında bir Yolcuyu bilgilendirmelidir.

5.3.2 Yolcu, Bilette belirtilen hizmet sınıfında, uçuş tarihinde ve Yolcunun teyitli rezervasyona sahip olduğu uygun uçuşta taşımaya kabul edilir.

6. Duraklama
6.1.1 Bir duraklamaya, yalnızca Havayolu veya Acentesi ile önceden kararlaştırılmış olması ve bilet üzerinde belirtilmesi koşuluyla izin verilir.

6.1.2 Normal tarife üzerinden bir bilet düzenlenirse, Yolcunun ulaşım güzergahı boyunca herhangi bir noktada mola vermesine izin verilir.

6.1.3 Özel fiyat üzerinden bir bilet düzenlenirse, Yolcunun duraklamaları, o özel ücretin uygulama kurallarına göre düzenlenir.

6.1.4 Her durumda, bir mola için aşağıdaki koşullara uyulacaktır:

Duraklama, Yolcunun biletinin geçerliliği dahilinde yapılacaktır;
Duraklamaya, olması planlanan ülkenin devlet yetkilileri tarafından izin verilmelidir.

7. Ücretler ve ücretler
7.1 Ücret ve ücretlerin uygulanmasına ilişkin genel hükümler

7.1.1 Uygulanabilir ücretler, bir uçuş veya uçuşlar için, kalkış noktasından varış noktasına kadar, biletin ödendiği gün itibariyle ilgili hizmet sınıfı için geçerli olan ve bilet üzerinde belirtilen ücretlerdir. Havayolu tarafından veya Havayolu adına kurulmuş ve yayınlanmıştır (veya yayımlanmamışsa Havayolunun ücret düzenlemelerine göre hesaplanır). Her ücret, biletin geçerlilik süresini ve ücretin uygulanma koşullarını belirleyen uygulama kurallarını sağlar. Ücretlere havalimanı terminalleri arasında ve havalimanları ile şehir terminalleri arasındaki ulaşım hizmetleri dahil değildir.

7.1.2 Ücret değişiklikleri veya Havayolu Kuralları, bir Yolcu biletin ücretini zaten ödemişse, taşıma sözleşmesinin şartlarını etkilemez (Yolcu, rotadaki değişikliklerle ilgili taşıma sözleşmesinin şartlarını değiştirmedikçe ve sabit seyahat tarihleri.)

7.2 İndirimler

7.2.1 Uygulanabilir ücretlerdeki indirimler, Havayolunun Azerbaycan Cumhuriyeti’nin yürürlükteki mevzuatı ve ІATA’nın düzenleyici belgeleri temelinde geliştirilen özel talimatları ile düzenlenir.

7.3 Ödeme

7.3.1 Nakliye masrafları ve harçlar, satış yapılan ülkenin kambiyo kontrol düzenlemelerine göre ödenecektir.

7.3.2 Herhangi bir hizmet veya ekipmanın kullanımı için ilgili devlet kurumları, yerel yönetim organları tarafından bir Yolcuya uygulanan ücretler, geçerli ücretlere dahildir ve bir Yolcu tarafından ödenmelidir.

7.3.3 Taşıma için ödeme nakit veya banka havalesi ile yapılabilir. Bazı durumlarda Havayolu, Yolcudan bir taşıma ödeme makbuzu veya taşımanın ödemesini teyit eden herhangi bir finansal belge sunmasını isteme hakkını saklı tutar.

7.3.4 Ücret ve ücretlerin ödemesi, taşıma ödemesinin yapıldığı ülkede Havayolu tarafından otomatik rezervasyon sisteminde oluşturulan ve yayınlanan para birimine karşılık gelmeyen bir para biriminde yapılırsa, söz konusu para biriminin döviz kuru, bankaya uygun olacaktır. Bilet satış gününde Havayolu tarafından kullanılan döviz kuru (DCB).

7.3.5 Banka kartlarının yasa dışı kullanımına ve elektronik dolandırıcılığa karşı koruma çerçevesinde Havayolu, Yolcudan ikamet adresinin kanıtını ve/veya kredi kartının bir kopyasını talep etme hakkına sahiptir. taşıma ödemesi yapılır.

7.3.6 Üçüncü bir şahsın kredi kartı kullanılarak taşıma için ödeme yapılmasına izin verilmez.

7.3.7 Havayoluna eksik ve/veya yanlış bilgi verilmemesi veya verilememesinden kaynaklanabilecek finansal ve diğer risklerden yolcular sorumludur.

7.3.8 Yolcunun bu tür bilgileri vermeyi reddetmesi durumunda, Havayolu, yolcu biletinin düzenlenmesini reddetme ve Sözleşme kapsamında istisnai bir ceza olarak istisnai bir ceza olarak taşıma ücretinin tamamını keserek taşıma Sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. araba.

7.3.9 Bankanın taşıma ücretini Havayoluna iade etmeyi reddetmesi durumunda, Yolcu, talep üzerine, tazmin edilmeyen ödeme tutarını Havayolunun kabul edebileceği koşullarda ve şekilde Havayoluna iade etmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir