Buta Airways canlı hayvanların taşınması

Canlı hayvanların taşınması

17.1 Genel hükümler

17.1.1 Canlı hayvanların taşınması, yalnızca uçak bileti rezervasyonu veya satın alınması üzerine Havayolunun onayı ile gerçekleştirilir. Bir uçuş rezervasyonu yaparken. Yolcular, hayvan taşımacılığını hareket saatinden en geç 24 saat önce Havayoluna bildirmelidir.

17.1.2 Canlı hayvanlar, aşağıdaki koşullarda nakliye için kabul edilir:

  • Taşıma, taşımanın yapılacağı ülkenin gereksinimlerine aykırı değildir (TİM/TIMATIC;ІАТА yönetmelikleri);
  • Yolcu, taşımanın yapılacağı herhangi bir ülkenin veterinerlik hizmetleri tarafından istenen gerekli sertifikaları, izinleri ve diğer belgeleri sağlar.
  • Canlı hayvanlar sağlıklıdır, temizdir, sessizdir ve sıçramaz;
  • Canlı hayvanlar, uygun hayvan türü için ilgili IATA yönetmeliklerine uygun, güvenli şekilde kapatılmış uygun kaplarda taşınır;
  • Hayvan taşımacılığı için ödenen yolcu;
  • Taşınması amaçlanan canlı hayvan/hayvanların sorumluluğu tamamen Yolcuya aittir ve Yolcu, canlı hayvan/hayvan taşımacılığına ilişkin Sorumluluk Beyanını doldurmuştur.

17.1.3 Paragraf 17.1.2’nin hükümlerinden herhangi birinin olması durumunda. Havayolu, yolcunun kaydı üzerine canlı hayvan/hayvan taşımacılığını, önceden rezervasyon yapılmış olsa dahi reddetme hakkına sahiptir.

17.1.4 Havayolunun uçuşlarında canlı hayvan (at, inek, koyun, keçi, eşek, katır vb.) taşınması yasaktır.

17.1.5 Havayolunun uçuşlarında güvercin taşınması yasaktır.

17.1.6 Canlı hayvanların uçak kabininde veya kargo kompartımanında taşınması kabul edilen hayvanların taşınması Havayolu tarifelerine göre yapılır. Bu durumlarda, canlı hayvan/hayvanlar için uçuş sırasında gerekli olan kap ve mama ile birlikte canlı hayvanın ağırlığı belirtilecektir.

17.1.7 Canlı hayvanlar için taşıma ücreti, diğer bagajların müsaitliğine bakılmaksızın Yolcudan tahsil edilecektir.

17.1.8 Canlı hayvan/hayvan taşıma kabının toplam ağırlığı, boyutları ve yolcu kabininde taşımaya kabul edilmiş diğer canlı hayvanların varlığına göre belirlenir.

17.1.9 Taşıyıcı, taşıma sırasında veya yetkili organların canlı hayvanları ithal etmeyi veya aktarmayı reddetmesi halinde, hayvanların yaralanması, kaybolması, teslimatın gecikmesi, hastalanması veya ölmesinden sorumlu değildir.

17.1.10 Uluslararası havacılık yönetmelikleri gereği bazı evcil hayvanların uçaklarımızda taşınması yasaktır. Kafkas çoban köpekleri, Orta Asya Çoban Köpekleri, Pit bull teriyerleri, Amerikan pit bull teriyerleri, bull teriyerleri, Amerikan Staffordshire teriyerleri, Japon Tosa, Dogo Argentino, Brezilya mastiffleri, Rottweilers, Staffordshire bull teriyerleri, İspanyol mastiffleri, Bordeaux mastiffleri, Romalı dövüş köpekleri, Mastıflar, Tibet mastiffleri, Dobermanlar, Amerikan bulldogları, Napoliten mastiffler ve diğer benzer tehlikeli köpeklere uçakta izin verilmemektedir. Bu kural, 16 haftalıktan küçük yavru köpekler için geçerli değildir.

17.1.11 Sadece aynı cins ve birbirine alışmış hayvanlar aynı kafes veya kapta taşınabilir. Aynı kafeste veya kapta iki kuş, iki kedi veya iki köpeğin birbirine alışması mümkündür.

17.1.12 ABD uçuşlarında 16 haftadan küçük veya emzirmeye devam eden yavru ve kedi yavruları ile emzirmeye devam eden annelerin taşınması yasaktır.

17.2 Uçağın yolcu kabininde canlı hayvanların taşınması

17.2.1 Köpek, kedi, ötücü kuş gibi küçük evcil hayvanlar, hayvanın (taşıma kabı dahil) ağırlığı 8 (sekiz) kilogramı geçmediği takdirde, uçak kabininde taşınmaya kabul edilebilir. Bir kaptaki hayvan sayısı, varış ülkesinin TIM/TIMATIC gerekliliklerine ve IATA yönetmeliklerine göre düzenlenir. Canlı hayvanların transfer taşımacılığı, hayvan taşımacılığı gereksinimlerinin daha katı olduğu kalkış/transfer/varış ülkesi düzenlemelerine tabidir.

17.2.2 Canlı evcil hayvanlar, yalnızca yetişkin Yolcular ile birlikte kabinde taşınmak üzere kabul edilir.

17.2.3 Havayolunun normal uçuşlarında her uçak kabininde canlı evcil hayvan içeren en fazla 2 konteyner taşınmasına izin verilir.

17.2.4 Kabin içinde canlı hayvan taşımacılığı için konteyner boyutları toplamda 115 cm’yi geçmemelidir.

17.2.5 Uçuş sırasında, içinde canlı hayvan bulunan konteyner Yolcunun önündeki koltuğun altına yerleştirilmelidir. Canlı hayvan içeren kap, bagaj raflarına veya ayrı yolcu koltuğuna yerleştirilemez.

17.2.6 Hizmet Hayvanları, kör ve sağır Yolcular için rehber köpekleri de dahil olmak üzere, konteynersiz olarak kabin içinde veya kargo bölümünde IATA yönetmeliklerine uygun konteyner içerisinde ücretsiz olarak taşınır.

17.2.7 Hizmet hayvanları, engelli insanlar için iş yapmak veya görevleri yerine getirmek için bireysel olarak eğitilmiş köpekler olarak tanımlanır. Körlere rehberlik etmek, sağırları uyarmak, tekerlekli sandalye çekmek, nöbet geçiren bir kişiyi uyarmak ve korumak, akıl hastalığı olan bir kişiye reçeteli ilaçları almasını hatırlatmak, Post ile bir kişiyi sakinleştirmek bu tür iş veya görevlere örnek olarak verilebilir. Anksiyete atağı sırasında veya diğer görevleri yerine getirirken Travmatik Stres Bozukluğu (TSSB). Hizmet hayvanları evcil hayvanlar değil, çalışan hayvanlardır. Bir köpeğin sağlamak için eğitildiği iş veya görev, doğrudan kişinin engeli ile ilgili olmalıdır. Tek işlevi rahatlık veya duygusal destek sağlamak olan köpekler hizmet hayvanı olarak kabul edilmez.

17.2.8 İran kedisi, Himalaya kedisi, Birmanya kedisi gibi solunum problemi olan kedi ırklarının ağırlık limitlerine bağlı olarak kurallara uygun olarak kabinde taşınmasını tavsiye ederiz.

17.2.9 Pekingese, puglar, shar-pei, Shih Tzu, Japon spanielleri, Chow Chow, İngiliz oyuncak spanielleri, bulldoglar, Boston teriyerleri, boksörler, Brüksel griffonları ve Brüksel mastiffleri gibi solunum problemi olan köpek ırklarını, brüksel griffonları ve brüksel mastiffleri gibi taşımanızı tavsiye ederiz. ağırlık limitlerine bağlı olarak kurallara uygun olarak kabin.

17.3 Uçağın kargo bölümünde canlı hayvanların taşınması

17.3.1 Köpek, kedi, kuş vb. evcil hayvanlar kargo bölümünde taşınmak üzere kabul edilebilir. Bir kaptaki hayvan sayısı, varış ülkesindeki TIM/TIMATIC gereklilikleri ve IATA yönetmeliklerine göre belirlenir. Bu tür evcil hayvanların kapları ile birlikte toplam ağırlığı 75 kg’ı geçmemelidir.

17.3.2 Kap her halükarda hayvanın ayağa kalkabilmesini ve hareket etmesi, dönmesi için yeterli alana sahip olmasını sağlayacak kadar büyük olmalı ve üç boyutun toplamı 203 cm’yi geçmemelidir.

17.4 Daha büyük hayvanların kargo ambarında taşınması

17.4.1 Konteyner ile birlikte 75 kg’ın üzerindeki canlı hayvanlar, Havayolunun Kargo Taşımacılığı Kuralları’na göre kargo olarak taşımaya kabul edilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir